•  
  •  

Aktuality

Poplatky splatné v mesiaci január 2018

 07.01.2018

Poplatky mesiaci  január 2018

Poplatok za spotrebovanú vodu za obdobie jún 2017 - december 2017

výška poplatku je stanovená na základe spotrebovanej vody za obdobie jún 2017 -  december 2017 vyčíslenej vo vyúčtovaní , ktoré je doručované do schránok odberateľov 
Informácie o spôsobe úhrady 
  • podľa pokynov na vyúčtovaní

Poplatok za psa za rok 2018

výška poplatku je  stanovená na 5,- € za psa.
Informácie o spôsobe úhrady 
  • v hotovosti do pokladne OU
  • prevodným príkazom  na číslo účtu IBAN SK50 5600 0000 0009 2189 0001

- VS uviesť "číslo domu a rok 2018" (pr. 1532018)

- do poznámky "priezvisko a meno platitela a poplatok pes" (pr. Šlušný Juraj , poplatok pes )

 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 10:45 11:45 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár