•  
  •  

Aktuality

Súpis chovateľov ošípaných neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“).

 07.11.2019

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, ako vecne a miestne príslušná správa v zmysle § 8 ods.3 a § 16 ods.7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení žiada o súčinnosť pri súpise chovateľov ošípaných neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“).

Táto súčinnosť je potrebná v súvislosti s nepriaznivou situáciou Afrického moru ošípaných. Zoznam chovateľov ošípaných je potrebný pri riešení nákazovej situácie, inšpektormi RVPS a príslušnou protinákazaovou komisiou. Ďalšie informácie si môžete naštudovať v nasledovných dokumentoch:

https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

1 2
 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 10:45 11:45 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár