•  
  •  

Aktuality

Celoplošné testovanie COVID - 19

 28.10.2020

Celoplošné testovanie COVID - 19

Celoplošného testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 na území obce Hruboňovo  sa uskutoční počas nadchádzajúceho víkendu (31. októbra a 1. novembra 2020). Odberné miesto v obci bude zriadené na parkovisku pri obecnom úrade v časti Suľany, v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome  pri obecnom úrade. Odberné miesto bude otvorené  v čase od 07.00 h do 22.00 h s tým, že posledné stery budú realizovať do 21.30 h.  Pri testovaní je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti, deti od 10 – 15 rokov preukazom poistenca.

Odporúčaný príchod obyvateľov do odberného miesta  na testovanie podľa abecedného poradia podľa priezvisk je nasledovný:

Sobota 31.10.2020

priezviská začínajúce na A, B v čase od 07.00 – 10.00 h,

priezviská začínajúce na C, Č, D, F  v čase od 10.00 – 12.00 h,

priezviská začínajúce nav čase od 13.00 – 16.00 h,

priezviská začínajúce na H, CH v čase od 16.00 – 17.30 h,

priezviská začínajúce na I, J,   v čase od 18.30 – 19.30 h,

priezviská začínajúce na K v čase od 19.30 – 21.30 h.

Nedeľa 01.11. 2020

priezviská začínajúce na L, M v čase od 07.00 – 09.00 h,

priezviská začínajúce na N, O, P  v čase od 09.00 – 12.00 h,

priezviská začínajúce na R, S  v čase od 13.00 – 15.00 h,

priezviská začínajúce na Š, T, U, V v čase od 15.00 – 17.30 h,

priezviská začínajúce na Z, Ž v čase od 18.30 – 21.30 h.

Testovanie je dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci obyvatelia  od 10 rokov. Pre všetkých nad 10 rokov, ktorí sa testovania nezúčastnia, bude v termíne 2. – 8. novembra 2020 platiť zákaz vychádzania podľa uznesenia rokovania  vlády zo dňa 28.10.2020.

Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom nad 65 rokov  a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt. Nie je to však udelenie výnimky. Aj pre tieto osoby nad 10 rokov platí povinnosť zákazu vychádzania v prípade neúčasti na testovaní. Zákaz vychádzania budú môcť prerušiť len v presne stanovených prípadoch definovaných podľa uznesenia rokovania vlády zo dňa 28.10.2020. (napríklad obstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode, nevyhnutná návšteva lekára). 

Výnimku z testovania majú len osoby s takým zdravotným obmedzením, ktoré im znemožňuje absolvovať takéto testovanie (zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19, majú diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, závažnú poruchu autistického spektra, ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii).

Tieto osoby sa musia vedieť preukázať lekárskou správou, ktorá potvrdzuje nemožnosť zúčastniť sa testovania.  Keď sa tieto osoby nezúčastnia testovania, neuplatňuje sa na nich zákaz vychádzania, mali by však rovnako rešpektovať protiepidemiologické opatrenia opatrenia.


1 2
 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 10:45 11:45 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár