rsshttp://www.hrubonovo.sk/Fri, 10 Apr 2020 00:44:50 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[ Zubná ambulancia Zbehy - MDDr. Simona Debrovská - STOMASUN-zmena ordinačných hodín]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-141-zubna-ambulancia-zbehy---mddr-simona-debrovska---stomasun-zmena-ordinacnych-hodinThu, 26 Mar 2020 13:08:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-141-zubna-ambulancia-zbehy---mddr-simona-debrovska---stomasun-zmena-ordinacnych-hodin<![CDATA[Zmena stránkových hodín - KORONAVÍRUS - Obecný úrad Hruboňovo]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-139-zmena-strankovych-hodin---koronavirus----obecny-urad-hrubonovoMon, 16 Mar 2020 09:13:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-139-zmena-strankovych-hodin---koronavirus----obecny-urad-hrubonovo<![CDATA[COVID-19 (koronavírus): Vláda prijala mimoriadne opatrenia. ]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-133-covid-19-koronavirus-vlada-prijala-mimoriadne-opatrenia-Mon, 16 Mar 2020 08:40:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-133-covid-19-koronavirus-vlada-prijala-mimoriadne-opatrenia-<![CDATA[Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-134-hlavny-hygienik-sr-odporuca-dodrziavat-nasledovne-preventivne-opatreniaMon, 16 Mar 2020 08:35:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-134-hlavny-hygienik-sr-odporuca-dodrziavat-nasledovne-preventivne-opatrenia<![CDATA[Rozhodnutie - verejná vyhláška - karanténa]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-137-rozhodnutie---verejna-vyhlaska---karantenaMon, 16 Mar 2020 08:32:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-137-rozhodnutie---verejna-vyhlaska---karantena<![CDATA[Prímestská autobusová doprava premáva podľa prázdninového cestovného poriadku]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-136-primestska-autobusova-doprava-premava-podla-prazdninoveho-cestovneho-poriadkuMon, 16 Mar 2020 08:28:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-136-primestska-autobusova-doprava-premava-podla-prazdninoveho-cestovneho-poriadku<![CDATA[Rozhodnutie - verejná vyhláška - Zákaz hromadného podujatia]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-138-rozhodnutie---verejna-vyhlaska---zakaz-hromadneho-podujatiaMon, 16 Mar 2020 08:11:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-138-rozhodnutie---verejna-vyhlaska---zakaz-hromadneho-podujatia<![CDATA[Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Horné Obdokovce ]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-56-riaditelstvo-zakladnej-skoly-s-materskou-skolou-horne-obdokovce-Mon, 16 Mar 2020 07:00:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-56-riaditelstvo-zakladnej-skoly-s-materskou-skolou-horne-obdokovce-<![CDATA[Oznam Materskej školy Hruboňovo ]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-132-oznam-materskej-skoly-hrubonovo-Mon, 16 Mar 2020 07:00:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-132-oznam-materskej-skoly-hrubonovo-<![CDATA[Sväté omše a bohoslužby v Hruboňove a v Šuriankach sa nebudú konať]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-129-svate-omse-a-bohosluzby-v-hrubonove-a-v-suriankach-sa-nebudu-konatWed, 11 Mar 2020 00:01:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-129-svate-omse-a-bohosluzby-v-hrubonove-a-v-suriankach-sa-nebudu-konat<![CDATA[Výsledky volieb do Národnej rady SR v obci Hruboňovo]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-70-vysledky-volieb-do-narodnej-rady-sr-v-obci-hrubonovoMon, 02 Mar 2020 10:02:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-70-vysledky-volieb-do-narodnej-rady-sr-v-obci-hrubonovo<![CDATA[Za zmesový odpad si od nového roka budeme musieť priplatiť.]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-123-za-zmesovy-odpad-si-od-noveho-roka-budeme-musiet-priplatitMon, 23 Dec 2019 10:46:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-123-za-zmesovy-odpad-si-od-noveho-roka-budeme-musiet-priplatit<![CDATA[Súpis chovateľov ošípaných neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“). ]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-122-supis-chovatelov-osipanych-neregistrovanych-v-centralnej-evidencii-hospodarskych-zvierat-dalej-len-cehz-Thu, 07 Nov 2019 11:09:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-122-supis-chovatelov-osipanych-neregistrovanych-v-centralnej-evidencii-hospodarskych-zvierat-dalej-len-cehz-<![CDATA[Správa o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-121-sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-krajaWed, 06 Nov 2019 12:46:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-121-sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja<![CDATA[Zákaz spaľovania odpadu]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-64-zakaz-spalovania-odpaduMon, 19 Nov 2018 15:57:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-64-zakaz-spalovania-odpadu