rsshttp://www.hrubonovo.sk/Mon, 26 Oct 2020 10:26:42 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Oznam o nájdení klúča]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-145-oznam-o-najdeni-klucaThu, 16 Jul 2020 15:23:00 +0200http://www.hrubonovo.sk//--23-145-oznam-o-najdeni-kluca<![CDATA[COVID-19 (koronavírus): Vláda prijala mimoriadne opatrenia. ]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-133-covid-19-koronavirus-vlada-prijala-mimoriadne-opatrenia-Mon, 16 Mar 2020 08:40:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-133-covid-19-koronavirus-vlada-prijala-mimoriadne-opatrenia-<![CDATA[Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-134-hlavny-hygienik-sr-odporuca-dodrziavat-nasledovne-preventivne-opatreniaMon, 16 Mar 2020 08:35:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-134-hlavny-hygienik-sr-odporuca-dodrziavat-nasledovne-preventivne-opatrenia<![CDATA[Rozhodnutie - verejná vyhláška - karanténa]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-137-rozhodnutie---verejna-vyhlaska---karantenaMon, 16 Mar 2020 08:32:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-137-rozhodnutie---verejna-vyhlaska---karantena<![CDATA[Rozhodnutie - verejná vyhláška - Zákaz hromadného podujatia]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-138-rozhodnutie---verejna-vyhlaska---zakaz-hromadneho-podujatiaMon, 16 Mar 2020 08:11:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-138-rozhodnutie---verejna-vyhlaska---zakaz-hromadneho-podujatia<![CDATA[Za zmesový odpad si od nového roka budeme musieť priplatiť.]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-123-za-zmesovy-odpad-si-od-noveho-roka-budeme-musiet-priplatitMon, 23 Dec 2019 10:46:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-123-za-zmesovy-odpad-si-od-noveho-roka-budeme-musiet-priplatit<![CDATA[Súpis chovateľov ošípaných neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“). ]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-122-supis-chovatelov-osipanych-neregistrovanych-v-centralnej-evidencii-hospodarskych-zvierat-dalej-len-cehz-Thu, 07 Nov 2019 11:09:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-122-supis-chovatelov-osipanych-neregistrovanych-v-centralnej-evidencii-hospodarskych-zvierat-dalej-len-cehz-<![CDATA[Správa o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-121-sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-krajaWed, 06 Nov 2019 12:46:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-121-sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja<![CDATA[Zákaz spaľovania odpadu]]>http://www.hrubonovo.sk//--23-64-zakaz-spalovania-odpaduMon, 19 Nov 2018 15:57:00 +0100http://www.hrubonovo.sk//--23-64-zakaz-spalovania-odpadu