•  
  •  

Aktuality

Výskyt líšky hrdzavej v obci Hruboňovo a jej mimoriadny lov

 24.10.2022

Vážení občania.

Keďže v posledných dňoch na tunajšom obecnom úrade evidujeme zvýšený počet sťažností stretnutia s líškou hrdzavou v intraviláne obce a miznutia hydiny z dvorov, bola obec Hruboňovo nútená podať žiadosť o mimoriadny lov líšky hrdzavej na Okresný úrad Nitra. Po vykonaní obhliadky Okresný úrad Nitra pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva povolil v zmysle §56 ods.7 zákona č.274/2009Z.z.o poľovníctve mimoriadny lov zveri za účelom obmedzenia stavu líšky hrdzavej na nepoľovných plochách - v intraviláne obce Hruboňovo, a to s okamžitou platnosťou až do 31.12.2022.

Dôvodom vydania predmetného mimoriadneho povolenia je najmä zvýšený výskyt líšok v zastavanom území obce s poukazom na ochranu zdravia občanov a ochranu majetku občanov obce. Na vykonanie tohto lovu bol rozhodnutím Okresného úradu Nitra poverený užívateľ poľovného revíru PZ Topolina Šurianky-Hruboňovo. Chceme Vás preto upozorniť na možný hluk po výstrele vo večerných hodinách.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár