•  
  •  

Aktuality

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia

 16.03.2020

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:
Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri všetkých bežných vzdušných nákazách. Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia:
  • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
  • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
  • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte,
  • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
  • ak ste chorý, liečte sa doma,
  • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
  • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
  • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze,
  • oblasti postihnuté koronavírusom si môžete pozrieť aktuálne na: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd4029942...
K otázkam verejnosti týkajúcim sa koronavírusu je zriadené call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Ľudia môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.
Hlavný hygienik SR vydal usmernenie k aktuálnej situácii: http://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_kor...
Aktuálne informácie sú uvedené na webových stránkach:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Usmernenie ministerstva školstva k šíreniu koronavírusu: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/
1 2
 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 10:45 11:45 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár