•  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.hrubonovo.sk spravuje Obec Hruboňovo je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Hruboňovo 

Adresa:
Obecný úrad Hruboňovo 
Hruboňovo 153
951 25 Hruboňovo 

IČO: 00308013

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Región: Nitriansky
Počet obyvateľov: 515
Rozloha: 1 155 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1247

Všeobecné informácie: info@hrubonovo.sk
Podateľňa: podatelna@hrubonovo.sk
Starosta: Vladimír Fabo, e-mail: starosta@hrubonovo.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@hrubonovo.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 37 789 60 65

E-mail: obechrubonovo@stonline.sk

Kompetencie:
Obec Hruboňovo je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Hruboňovo je zriadený na Obecnom  úrade  Nitrianske Hrnčiarovce

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

​info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 10:45 11:45 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár