•  
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 92)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
06/2021 Kúpna zmluva k.ú.Výčapky,parc.č.48/1,47/1,47/2,48/2,48/3,86/5,86/6 Odb.: Ing.Marek Bako
Dod.: Obec Hruboňovo
13300 €
882/2021/OKaŠ poskytnutie účelovo viazanej dotácie na podporu športu Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
750 €
122095104 Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
Dodatok č.1 Dodatok č.1-doplnenie rodného priezviska Odb.: Jozef Raškovič
Dod.: Obec Hruboňovo
5/2021 Záväzok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vykonať dielo:Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: PROUNION, a.s.
1850 €
04/2021 Umožnenie operátorovi využívať Káblovú sieť na inštaláciu počítačových káblových rozvodov a optických káblov,... Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Obecné siete, s.r.o.
Dodatok Dodatok o poskytnutí Ponuky E.Partner Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ZSE Energia, a.s.,
2028819580 Zmluva o balíku poskytnutia vybraných elektronických komunikačných služieb Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
03/2021 Kúpna zmluva parc.č.86/16 - 90m2 Odb.: Jozef Raškovič
Dod.: Obec Hruboňovo
285.3 €
Dodatok č.2 Dodatok č.2 zmluvy o dodaní tovarov Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Obecné siete, s.r.o.
Dodatok č.1 Dodatok č.1 zmluvy o dodaní tovarov Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Obecné siete, s.r.o.
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Štatistický úrad SR
Dodatok č.1 k zmluve č.02/2021 zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Dodatok č.1 k zmluve č.01/2021 zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 08.01.2021 v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
02/2021 zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
154.4 €
01/2021 zmluva o poskytnutí služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12/2020 Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien RPO Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Štatistický úrad SR
11/2020 vypôžička materiálu na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Štatistický úrad SR
10/2020 bezplatné užívanie hnuteľného majetku SR Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
0 €
03/11/2020 štatutárny audit účtovnej závierky,audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Audítorská spoločnosť s.r.o
1020 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár