•  
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 80)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č.1 k zmluve č.02/2021 zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Dodatok č.1 k zmluve č.01/2021 zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 08.01.2021 v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
02/2021 zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
154.4 €
01/2021 zmluva o poskytnutí služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12/2020 Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien RPO Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Štatistický úrad SR
11/2020 vypôžička materiálu na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Štatistický úrad SR
10/2020 bezplatné užívanie hnuteľného majetku SR Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
0 €
03/11/2020 štatutárny audit účtovnej závierky,audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Audítorská spoločnosť s.r.o
1020 €
273/2020 poskytnutie dotácie na podporu športu Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
700 €
09/2020 úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu,poskytnúť materiálno-technické vybavenie a finančné prostriedky na realizáciu projektu DSG Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Slovenský futbalový zväz
50 €
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.7/2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.7/2020 Odb.: Tomáš Lacina a Zuzana Lacinová
Dod.: Obec Hruboňovo
0 €
08/2020 predaj nehnuteľnosti k.ú.Výčapky parc.č.86/23 Odb.: Blanka Klčová
Dod.: Obec Hruboňovo
275.79 €
07/2020 predaj nehnuteľnosti k.ú.Výčapky parc.č.86/24 Odb.: Tomáš Lacina a Zuzana Lacinová
Dod.: Obec Hruboňovo
535.73 €
06/2020 predaj nehnuteľnosti k.ú.Výčapky parc.č.86/27 Odb.: Veronika Gubáňová, Hruboňovo Výčapky 52, 95125 Hruboňovo
Dod.: Obec Hruboňovo
259.94 €
05/2020 Dodatok Ponuka E.Benefit Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ZSE Energia, a.s.,
0 €
04/2020 predaj pozemku k.ú.Výčapky,parc.č.86/25 Odb.: Oskár Gerhát
Dod.: Obec Hruboňovo
95.1 €
03/2020 záväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi kvalifikované dôveryhodné služby Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
02/2020 poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0 €
01/2020 poskytnutie aplikačného programu WinCITY Integračné rozhranie ÍPVS-OVM Registratúra Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
216 €
230120-022 vytvorenie webstránky a poskytovanie doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: webex.digital s.r.o.
71.6 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 10:45 11:45 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár