SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Poloha

Obec sa nachádza v západnej časti Slovenska. Z hľadiska administratívneho členenia leží obec Hruboňovo v Nitrianskom kraji, v severnej časti okresu Nitra. Obec hraničí s okresom Topoľčany. Územie sa nachádza približne v strede medzi Topoľčanmi a Nitrou a približne rovnako vzdialené sú od nej aj mestá Hlohovec a Piešťany. Jej susedné obce sú Šurianky, Malé Zálužie, Kapince, Biskupová, Čermany, Preseľany, Hrušovany, Koniarovce a Výčapy Opatovce. Obec má dve katastrálne časti a to Výčapky a Suľany, ktoré v minulosti tvorili dve samostatné obce no neskôr boli spojené pod názvom Hruboňovo.

Obec je situovaná približne v strede Nitrianskej pahorkatiny, konkrétne na jej časti Bojnianska pahorkatina. Hruboňovo sa geograficky rozprestiera priemerne vo výške 177 m n. m., pričom najvyšší bod dosahuje výšku 245 m n.m. a najnižší 160 m n.m. Obcou preteká vodný tok Perkovský potok.

Infraštruktúra

Dopravu v obci zabezpečuje autobusová doprava. Vlaková stanica ani iné formy verejnej dopravy v obci nie sú. Najbližšia vlaková stanica sa nachádza v obci Zbehy a je vzdialená asi 12 km od obce. Obec je okrajová, komunikácie tvoria cesty III. triedy. Cesty v časti Výčapky boli rekonštruované v roku 2010. Najbližšie letisko od obce sa nachádza v Piešťanoch, ktoré sú vzdialené 25 km od obce. Lodná doprava nemá vytvorené fyzicko - geografické podmienky a ani iné formy dopravy sa v obci nevyskytujú.

V obci sa nachádza v súčasnosti jeden obchod – potraviny z rozličným tovarom v časti obce Suľany. V nedávnej minulosti sa tu nachádzali dve pohostinstvá jedno v časti Výčapky a druhé v časti Suľany.

Veľkostnou štruktúrou  obec patrí  do  menších vidieckych sídiel s počtom obyvateľov 508 ku dňu 31. 12. 2012. Celkovú výmeru obce tvorí 1155 ha, hustota obyvateľstva je 43 obyvateľov na 1 km². 

Spracoval: Martin Jančovič, Mgr.
Zdroj: www.statistics.sk, www.e-obce.sk

Výčapky

Suľany