English
Zmenšiť textZväčšiť text

Výpis z evidencie správcu dane a poplatku

Daňový poplatník môže požiadať o výpis z evidencie daní a poplatkov.

Doklady:

  • žiadne

Poplatok:

  • 1,50 EUR – Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive
  • 3,00 EUR – Vydanie potvrdenia

Lehota:

  • na počkanie

Predpis:

  • Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch