English
Zmenšiť textZväčšiť text

Vydanie matričných dokladov

Vydanie matričných dokladov

Matričný doklad – výpis z matriky – možno vydať len:

osobe, ktorej sa týka – osobne alebo na písomnú žiadosť
alebo rodinným príslušníkom (otec, mama, brat, sestra)

  • Doklady: občiansky preukaz
  • Poplatok: 5,- €
  • Predpis: Zákon 154/1994 Zb. o matrikách, zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/

podľa článku 7 Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 

  • Poplatok: 5,- €   - zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov