SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 152)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
002/2024 Vyparacovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok - Energetická efektívnosť budov Odb.: Hruboňovo
Dod.: PROGRANT, s. r. o.
3 490 €
001/2024 cena za Systémovú podporu Odb.: Hruboňovo
Dod.: MADE spol. s r.o.
197.40 €
Dodatok č.1 kúpnej zmluvy z 27.10.2023 Kúpa nehnuteľnosti v k.ú.Výčapky, p.č.9/4 zast.plocha a nádvorie o výmere 493m² Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Lenka Jursová, Veronika Jursová
0 €
09/2023 Nehnuteľnosť v obci Hruboňovo, k.ú. Výčapky, parcela registra C, novovytvorená parc. č.9/4 - zast. plocha a nádvorie o výmere 493m² v celku. Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Lenka Jursová, Veronika Jursová
7 300 €
23/18400/2299-ZOPZ Pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0 €
08/2023 Zámena nehnuteľností k.ú.Suľany,p.č.:503/21,503/3,503/19,778/16 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Štefan Knížat
0 €
č.p.SITB-002-2023/001353-085 Darca bezodplatne prenecháva dar obdarovanému a to počítač,tlačiareň,2čítacie zariadenia čipových kariet,2 monitory, predlžovací kábel USB Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
0 €
Dodatok č.3 k Zmluve číslo 4/2019/NR Príspevok obce Hruboňovo na spoje prímestskej autobusovej linky č.403406, spoje 6,23,24,34 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ARRIVA NITRA a.s.
126.59 €
07/2023 Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa, aby v jeho mene spracúval osobné údaje v rozsahu, na účel a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a Hlavnej zmluve Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: MADE spol. s.r.o.
0 €
06/2023 Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na to, aby mu Poskytovateľ vyúčtovával Odmenu a Iný nárok Poskytovateľa Elektronickou faktúrou a Poskytovateľ vystavovať a zasielať faktúru Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: MADE spol. s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk