•  
 •  

Aktuality

Wifi pre obec Hruboňovo

 27.05.2020

Názov projektu: Wifi pre obec Hruboňovo

ITMS2014+: 311071S895

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Hruboňovo, Hruboňovo 153, 951 25 Hruboňovo

Miesto realizácie: Obec Hruboňovo

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 1. Obecný úrad  (48,44500242 ; 18,02314639)
 2. Verejné priestranstvo – stĺp (48,43972145 ; 18,02696586)
 3. Verejné priestranstvo – stĺp (48,44300967 ; 18,02245975)
 4. Kultúrny dom (48,45353481 ; 18,02382767)
 5. Verejné priestranstvo - stĺp (48,45233937 ; 18,02840889)
 6. Verejné priestranstvo - stĺp (48,43988159 ; 18,03144246)
 7. Verejné priestranstvo - stĺp (48,44046434 ; 18,02473426)
 8. Verejné priestranstvo - stĺp (48,45408983 ; 18,0277276)
 9. Verejné priestranstvo - stĺp (48,45420368 ; 18,0207324)
 10. Verejné priestranstvo - stĺp (48,44953877 ; 18,02691489)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Zmluva

Dodatok č.1

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Projekt
16 / 02 / 2023

Projekt "Autobusové zastávky a spevnené plochy" v obci Hruboňovo

Projekt: Autobusové zastávky a spevnené plochy Cieľ: Cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť vidieckeho sídla a jeho napojenosť na okolité obce a mestá prostredníctvom modernizácie a obnovy dvoch autobusových zastávok (antivandal zástavka) so samostatným nástupným ostrovčekom (spevnenou plochou). Predmetné zástavky využívajú miestni obyvatelia, ako aj návštevníci obce zo širokého regiónu, najmä z regiónu „Radošinka“.


 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár