English
Zmenšiť textZväčšiť text

Pamiatky

Erb obce

Erb obce Hruboňovo

Obec vznikla zlúčením Sulian a Výčapiek v r. 1960. Ich spoločný názov je priezviskom Ľudovíta Hruboňa, rodáka zo Sulian, ktorý bol rotmajstrom armády Slovenskej republiky, príslušník partizánskej jednotky v SNP. Napriek tomu, že si Suľany i Výčapky aj po zlúčení zachovávajú určitú kultúrnu a sídelnú samostatnosť, bolo nevyhnutné vytvoriť pre Hruboňovo jeden obecný erb. Žiaľ aj po veľmi podrobnom výskume z Výčapiek bola známa len nápisová pečiatka z druhej polovice 19. storočia. Text v jej poli znie:KIS VICSAP KOZSÉGPECZETJE. Táto pečiatka bola použitá na listoch z roku 1894 – 1895. Historický znak bol k dispozícii iba zo Sulian. Pretože obce mali temer totožný dejinný vývoj, obsah znaku zo Sulian bol rovnako vhodný aj na symbolizovanie Výčapiek. Za erb obce Hruboňovo bol povýšený znak Sulian, ktorý bol používaný, ako oválne pečatidlo v 18. storočí. Medzi kolmo postaveným čerieslom a lemešom z pažite vyrastajú tri klasy, v strede pred nimi sa vznáša veľký strapec hrozna. Kruhopis je umiestnený iba do dvoch tretín pečatného poľa. Vyrytý je na páske a znie: OSADI . SZULANSKEG. Oválne pečatidlo nahrádza vlastná pečať. Odtlačky pečatidla boli nájdené na dokumentoch z roku 1779-1782. Erb bol schválený Obecným zastupiteľstvom v roku 1998. 

Kaštiel

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie  

Socha svätého Jána Nepomúckeho

Kríž rázcestie Malé Suľany 

Kríž rázcestie Veľké Suľany

Kríž pohrebisko Veľké Suľany