SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 23)
Názov Popis Dátum
N á v r h Záverečný účet Obce Hruboňovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2023 N á v r h Záverečný účet Obce Hruboňovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2023 09.06.2024
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 - záverečné stanovisko - zaslanie Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 - záverečné stanovisko - zaslanie 11.04.2024
Obecné zastupiteľstvo Pozvánka na OZ 22.03.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj - 14.02.2024
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu 18.01.2024
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu UPO Hruboňovo Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu UPO Hruboňovo 15.01.2024
Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti 13.12.2023
VZN 3/2023 určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hruboňovo VZN 3/2023 určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hruboňovo 13.12.2023
VZN 2/2023 o pohrebníctve VZN 2/2023 o pohrebníctve 13.12.2023
VZN 01/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad VZN 01/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 13.12.2023
Generované portálom Uradne.sk