•  
  •  

Vydanie matričných dokladov

Matričný doklad – výpis z matriky – možno vydať len:

  • osobe, ktorej sa týka – osobne alebo na písomnú žiadosť
  • alebo rodinným príslušníkom (otec, mama, brat, sestra)

Doklady:

  • občiansky preukaz

Poplatok:

5,- €

Predpis:

Zákon 154/1994 Zb. o matrikách, zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/

podľa článku 7 Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 

Poplatok:

5,- €   - zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár