•  
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 113)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
9410176215 Záväzok dodávateľa dodávať elektrinu odberateľovi do odberného miesta Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ZSE Energia, a.s.,
0 €
4/2022 Realizácia stavby v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov.Názov zákazky je: Prestavba a modernizácia MŠ Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ELLIO spol. s.r.o.Nitra
26 324.47 €
122203154 Záväzok prevádzkovateľa umožniť pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
71.10 €
07/2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: SWAN, a.s.
8 €
06/2022 Zmluva o zriadení vecných bremien k.ú.Suľany,p.č.82, Odb.: Západoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Hruboňovo
16.25 €
Dodatok č.1 kúpnej zmluvy oprava Odb.: Katarína Kubalová, Suľany 281, 95125 Hruboňovo
Dod.: Obec Hruboňovo
0 €
05/2022 Kúpa nehnuteľnosti v k.ú. Výčapky par.č.14/4 o výmere 231m²,par.č.14/5 o výmere 470m², par.č.14/7 o výmere 350m² Odb.: PaedDr.Lenka Jursová, Mierové námestie 33/33, 911 01 Trenčín
Dod.: Obec Hruboňovo
25 000 €
Zmluva o dielo č.03/2022 Zhotovenie diela : vytriedenie registratúrnych záznamov, vypracovať návrh na vyradenie registratúrnych záznamov, pripraviť spisy do štátneho archívu v Nitre, odovzdanie spisov Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Mgr.Martin Baláž
920 €
04/2022 Predaj nehnuteľnosti v k.ú. Suľany par.č.62/2 o výmere 32m² a par.č.62/3 o výmere 9m² Odb.: Západoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Hruboňovo
820 €
03/2022 Realizácia diela: Autobusové zastávky a spevnené plochy Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: JOMAKSTAV, s.r.o.
21 300.41 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2021/12/02 Úprava bodu 13.2. zmluvy Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: CS, s.r.o.
0 €
02/2022 Poskytovanie aktualizácii aplikačných počítačových programov Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
90 €
Zmeny a doplnky č.1/2022 Zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.1/2022 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Ing. arch. Janka Privalincová
3 900 €
01/2022 Kúpa nehnuteľnosti v k.ú. Suľany par.c.28/7 o výmere 450m² Odb.: Katarína Kubalová, Suľany 281, 95125 Hruboňovo
Dod.: Obec Hruboňovo
16 200 €
Dodatok č.1 k Zmluve číslo 4/2019/NR Príspevok obce Hruboňovo na spoje prímestskej autobusovej linky č.403406, spoje 6, 23, 24, 34 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ARRIVA NITRA a.s.
104.08 €
2021/12/02 Uskutočnenie prác pri výstavbe diela - Prepojenie vodovodu Čermany - Hruboňovo, Šurianky Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: CS, s.r.o.
185 108.40 €
E76408U01 Poskytnutie dotácie na Prepojenie vodovodu Čermany-Hruboňovo,Šurianky Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Environmentálny fond
347 630 €
07/2021 Úprava vzájomných práv a povinností oboch zmluvných strán pri odchyte túlavých zvierat na verejných priestranstvách v k.ú.obce Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat v Nitre, o.z.
100 €
02/9/2021 štatutárny audit účtovnej závierky k 31.12.2020,audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2020 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Audítorská spoločnosť s.r.o
1 020 €
R2021/0063 odvádzanie odpadovej vody z verejnej kanalizácie producenta ku dodávateľovi za dohodnutú cenu Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: OBEC ŠURIANKY
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár