SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Wifi pre obec Hruboňovo

 27.05.2020

Názov projektu: Wifi pre obec Hruboňovo ITMS2014+: 311071S895 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Názov a sídlo prijímateľa: Obec Hruboňovo, Hruboňovo 153, 951 25 Hruboňovo Miesto realizácie: Obec Hruboňovo

Názov projektu: Wifi pre obec Hruboňovo

ITMS2014+: 311071S895

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Hruboňovo, Hruboňovo 153, 951 25 Hruboňovo

Miesto realizácie: Obec Hruboňovo

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Obecný úrad  (48,44500242 ; 18,02314639)
  2. Verejné priestranstvo – stĺp (48,43972145 ; 18,02696586)
  3. Verejné priestranstvo – stĺp (48,44300967 ; 18,02245975)
  4. Kultúrny dom (48,45353481 ; 18,02382767)
  5. Verejné priestranstvo - stĺp (48,45233937 ; 18,02840889)
  6. Verejné priestranstvo - stĺp (48,43988159 ; 18,03144246)
  7. Verejné priestranstvo - stĺp (48,44046434 ; 18,02473426)
  8. Verejné priestranstvo - stĺp (48,45408983 ; 18,0277276)
  9. Verejné priestranstvo - stĺp (48,45420368 ; 18,0207324)
  10. Verejné priestranstvo - stĺp (48,44953877 ; 18,02691489)

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Zmluva

Dodatok č.1

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

 

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 


Zoznam aktualít: