SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zákaz spaľovania odpadu

 24.06.2021

Vážení občania, dôrazne Vás upozorňujeme na zákaz spaľovania suchého lístia, konárov, ostatného biologického odpadu v záhradách, ako aj na zákaz spaľovania komunálneho odpadu na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.

Vážení občania,

dôrazne Vás upozorňujeme na zákaz spaľovania suchého lístia, konárov, ostatného biologického odpadu v záhradách, ako aj na zákaz  spaľovania komunálneho odpadu na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. 

Pálenie v obci je zakázané, protizákonné, ale aj nebezpečné z dôvodu vzniku požiaru, nakoľko si znečisťujeme  životné prostredie a dymom znepríjemňujeme život deťom, starším ľudom, susedom alebo okoliu. Mnohí majú totiž zdravotné problémy s dýchaním a týmto konaním dochádza aj k zhoršeniu ich stavu.

Občania by si mali uvedomiť, že pri spaľovaní odpadov zo záhrad a komunálneho odpadu sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Tieto škodlivé látky sa uvoľňujú často v ešte vyšších  koncentráciách, ako je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je nedokonalé horenie za nízkych teplôt a nedostatočné okysličovanie. Pálením zeleného odpadu a komunálneho odpadu, keď nad obcou sa vznáša mračno bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie VZN a zákona o odpadoch.

Tento zákaz upravujú tieto zákony:

  • zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  • zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • VZN obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hruboňovo

Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, trávu, konáre a pod.odpad z domu (plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod.)  dopúšťa sa priestupku v zmysle § 115 ods. 1  zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a v tomto prípade možno uložiť pokutu až do výšky 1 500 eur.

Správajme sa prosím ohľaduplne voči svojmu okoliu a životnému prostrediu.


Zoznam aktualít: